SK TOOLS

Firma SK Tools vznikla v marci 2014. Zaoberá sa obchodom, technickým a technologickým poradenstvom v oblasti obrábania kovov

SANDVIK COROMANT

Spoločnosť bola založená v roku 1942 a je popredným svetovým dodávateľom nástrojov, nástrojových riešení a know-how pre oblasť obrábania kovov

PRECITOOL

Spoločnosť ponúka nástroje pre sústruženie, vŕtanie a závitovanie. Ďalej ponúka rôzne druhy upínačov, meradlá, brúsiace a ručné náradie. Súhrnne povedané, kompletné vybavenie strojárskej dielne.

Novinky/Akcie

Kontakt

SK TOOLS s.r.o.
Kuklovská 39
Bratislava
841 04
Ing. Libor Šantora
libor.santora@sktools.sk
+421 915 795 707