Zásady spracovania osobných údajov a používania súborov cookies

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR  Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť Read more…